De geschiedenis

    

Dit is een verhaal van Henk Ellen één van de eerste tuinders van onze vereniging.

Het was 1947 vlak na de oorlog dat Henk Ellen toen 12 jaar zijn vader hielp op de volkstuin welke gelegen was vanaf het spoor tot de wijk Tuindorp in Den Helder.

De oprichters waren dhr. Bloem, Vink, Luiten en van Santen welke op 10 april 1950 de statuten en de bijhorende reglementen ondertekende waardoor de vereniging officieel werd opgericht en Koninklijk werd goedgekeurd.

De tuinen werden in die tijd hoofdzakelijk gebruikt voor de voedselvoorziening met kleine smalle paden om zoveel mogelijk grond te benutten voor het verbouwen van aardappelen en groenten.

De grondprijs was toen 4 cent per m2. De grond werd gehuurd van Jan Verfaille en had een oppervlakte van ongeveer 1500 m2 welke door 26 tuinders werd gedeeld.

Toen er behoefte was aan meer grond heeft men aan de andere kant van het spoor een stuk grond er bij gehuurd van Jimmink, dit was oorspronkelijk boerenland waar schapen, koeien en geiten graasden en bestemd was voor bouwland, op dat gedeelte hadden we ons houten clubgebouw welke later in de brand was gestoken.

De gemeente had rond 1981 andere plannen met deze grond o.a. voor het project Quelderduin.

De vereniging ging verhuizen medio 1982 naar de Nollen aan de Prof. Van Tillweg de huidige locatie. 

Dit stuk particuliere grond was in het verleden het bezit geweest van de boer Konijn, welke voor dat de vereniging dit huurde deze grond overgedragen had aan de gemeente welke het verhuurde aan het graszodenbedrijf Mooiekind. Dit bedrijf heeft in die tijd een teellaag van ongeveer 30 cm afgeroomd van dit stuk grond, dit tot grote ergernis van de vereniging die toen wist dit stuk grond toegewezen te krijgen omdat de provinciale staten bezig waren deze locatie toe te wijzen voor volkstuinders.

De gemeente heeft deze locatie bouwrijp gemaakt maar verder heeft de vereniging alles zelf moeten doen, de grond kon men niet betreden als het geregend had men zakte er gewoon in weg.

De gemeente heeft toen gedeeltelijk een drainage aangelegd maar dat was niet voldoende en heeft de vereniging toen met eigen middelen de rest gedraineerd en moeten bekostigen. Piet Jongman en Henk Ellen waren de penningmeester en de secretaris in die tijd.

Er werd een nieuw clubgebouw van hout neergezet waarvoor geld werd geleend van de bank.

Subsidie werd niet aangevraagd omdat de vereniging zelf een vinger in de pap wilden houden en niet de vinger van de gemeente.

De contributie was toen 25 gulden per jaar en de landhuur 65 cent per m2. 

De verkoop van zaden werd ook in 1982 in eigen hand genomen de tussenhandel werd hiermee uitgeschakeld en ging de winst naar de vereniging. 

De vereniging heeft nooit meegedaan aan schoonheidswedstrijden of het aansluiten bij een landelijke vereniging want dat koste alleen maar geld, het was hier vrijheid blijheid. 

In 1994 werd er een winkel gebouwd van schoon metselwerk en in 1999 werd het verenigingsgebouw gerenoveerd en met steen opgebouwd. 

In 2000 werd het 50 jarig bestaan gevierd en werd er een bord met VTV Tuindorp onthuld.

 

Anno 2018   68 jaar na de officiële oprichting, een tijd van verschil voor wat betreft de communicatie te denken aan e-mail, internet en mobiele telefoon. Maar echt tuinieren blijft van zaaien tot oogsten en veel schoffelen en harken voor het echte tuinplezier. 


*op de foto Dhr Jongman (L) Dhr Ellen (R)

*met dank aan Cor Smit voor het verhaal