van de activiteitencommissie

Als u op de stekkenmarkt bent geweest heeft u gezien, dat er ook een TOMBOLA was georganiseerd. Opbrengst van deze loterij was € 118,75. Dit bedrag komt geheel ten goede van de VVT.  Een mooi bedrag, mede dankzij veel mensen die spulletjes hebben gedoneerd. Daarom wederom de vraag, heeft u leuke spullen waar u zelf niets mee doet ?  Denk aan ons, wij maken er dankbaar gebruik van voor de TOMBOLA.

                                 Namens de vereniging, hartelijk dank.                                                                                                                    

                      Er komt een doos in de kantine te staan waar u de spulletjes kwijt kan.                                                                                     


Dan iets anders: 


10 April 2020 bestaat de VVT 70 jaar. Daar willen we extra aandacht aan geven. Dat kunnen we niet alleen dus vragen we aan u, heeft u nog foto’s van het tuincomplex,  leuke verhalen of oud gereedschap wat u wilt laten zien?  Wij komen graag bij u om het materiaal op te halen, zodat we dat kunnen verwerken t.z.t. in een kleine tentoonstelling.

 Contact pers. Nancy Tuin.nr 78                Bij voorbaat hartelijk dank.


Er staat bij de ingang van de kantine (toilet) een verzamelmand mand voor plastic tassen en eierdozen. Heeft u overtollige tassen en eierdozen ?  Wij zijn er blij mee voor een volgende stekkenmarkt, zodat we de marktklanten nog beter kunnen bedienen. Helpt u mee? Bedankt !!   

We willen u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten op het tuincomplex.

Heeft u vragen of suggesties? Zeg het ons. 


19 juni workshop bloempot versieren

€ 10,- voor leden

€ 12,50 voor niet-leden

Aanvang 19:00 in de kantine
Opgeven via vtv.tuindorp@gmail.com of in de kantine

Motortreffen 2019

12-13-14 juli

Het jaarlijks terugkerend evenement van onze buren MC Roadrunner. Een weekend vol gezelligheid, lekker eten en drinken en uiteraard prachtige motoren te bewonderen !!

Pompoenwedstrijd 2019

Ga jij voor de grootste ? 

Er is een leuke prijs te winnen !!

Datum uitslag volgt nog

Zonnebloem

wedstrijd


Wie kweekt de hoogste zonnebloem in 2019 ?


De meting is op 25 september en de uitslag volgt op 28 september om 13:00 uur voor de kantine.

Beloning is een wisselbeker en een oorkonde plus natuurlijk eeuwige roem !


In de kantine hangt een inschrijflijst