Nieuwsbrief 10


 

 

Nieuwsbrief-10                                                                                                                                                                 14-12-2018

 

 

Beste leden,                                                                                                                                                                  
 Hier de laatste nieuwsbrief van dit jaar.

Als je door de straten loopt zie je dat we steeds meer in de Kerstsfeer komen, zo ook in de kantine. Kerstmis is een familiefeest en ik hoop dat u allen een leuke Kerst en Nieuwjaar tegemoet gaat. Deze maand heeft ook zijn keerzijde, voor hen die dierbare verloren zijn, zijn dit dagen waarbij dit gemis nog meer gevoeld wordt. Ik hoop dat deze mensen de steun van hun familie en vrienden krijgen en de kracht hebben om zich hier doorheen te slaan, sterkte mensen.

 

Als het goed is heeft u inmiddels het verenigingsblad al ontvangen of komt dat één deze dagen bij u in de bus. 

Allereerst dan maar even onze excuses voor de lay-out, helaas is (door ons) bij het aanleveren bij de drukker iets fout gegaan. Zoals u al opgevallen zal zijn is het traditionele voorblad “verloren” gegaan en is de bladzijde nummering fout gegaan. Sorry, maar ook wij leren nog steeds. In ieder geval kan u de datum van de Nieuwjaarsreceptie niet ontgaan zijn en hopen wij u op zondag 13 januari te verwelkomen.

Tevens hoop ik, dat wat in de vorige nieuwsbrieven benoemd is m.b.t. het onderhoud van de tuinen en het complex, het komende jaar ter harte genomen wordt. Deze vereniging is van ons allen en samen staan we sterk.

 

Verwelkomen wij onze nieuwe tuinder:

Geen nieuwe tuinders.

 

 

Beknopt verslag 10e bestuursvergadering 11-12-2018 

aanvang 19.30 uur in verenigingsgebouw:

 
 

Aanwezig: Voorzitter, secretaris, ad-interim penningsmeester, 2 commissarissen.

 

Tijdens vergadering: 

·         Bespreken activiteiten m.b.t. het  verenigingsblad waaronder adressering, rondbrengen etc. .

·         Probleemtuinen besproken.

·         Voorbespreking jaarvergadering.

·         Brief (renovatieplan boomsingel) naar gemeente doorgesproken (hangt in publicatiebord).
 Inmiddels ontvangstbevestiging ontvangen van Gemeente, wordt vervolgd.

·         Onderzoeken of er een opgave van vrijwilligers dient te zijn m.b.t. vrijwilligersverzekering. 

·          Logistieke administratie (inventaris) besproken.

·         Afscheid van Astrid Poeste in winkeltje besproken, zijn op zoek naar opvolger m/v.

·         Archief door VZ gecontroleerd, conclusie: heeft over een hele lange periode niet de aandacht gekregen welke hiervoor nodig is. Wordt actiepunt.

·         Evaluatie bezoek (VZ en Secretaris) VTV Razende Bol (27-11-18) n.a.v. 100 jarig bestaan (was goed georganiseerd).

·         Personalia leden besproken, het is zeer belangrijk dat elk lid bereikbaar is. Dat telefoonnummers en mailadressen juist zijn. Hierbij hebben de leden een hoofdrol door wijzigingen door te geven. Geen mailadres leidt tot extra kosten m.b.t. versturen post.

·         Aankopen motorhok (veiligheidskleding en mollenklemmen t.b.v. vereniging) besproken.

·         Snoeicursus gemotoriseerd gereedschap besproken.

·         Opbrengst  zonnepanelen, nu SEMS-portaal inloggen met vtv.tuindorp@gmail.com en Zonnepaneel1 als WW. Opgewekt 2360KWu, opgeleverd 472,78 euro en 2,36 ton co2 bespaard.

·         Actiepunten doorgenomen, actiepunten 13/18, 14/18 afgedaan en 28/18 gereed gemeld. Actiepunt 41/18 is nieuw.

 

Lopende actiepunten:

 | Nr. | Onderwerp | actienemer | status
 | 02/18 | Wachtwoorden veranderen  | Alg. bestuurslid Dhr. Zoons | Gereed/Afgedaan
 | 13/18 | Controleren Statuten en HHR op gedateerde data | Voorzitter | Afgedaan
 | 14/18 | Inventariseren onderhoud gebouwen en apparatuur  | Dhr. Zoons /onderhoudsploeg | Afgedaan continu proces
 | 20/18 | Repareren deur kweektuin (begonnen met reparatie uitvoeren) | Dhr. M. Bakker | Loopt
 | 25/18 | Vervangen CV Ketel  (wordt 08-01-18 geplaatst) | Dhr. Jumpertz | Loopt
 | 26/18 | Probleemboom tuin 177 (staat schuin tegen huisje aan (Boom ingekort, onderzoeken hoe restant ingekort kan worden). | Bestuur | Loopt
| 28/18 | Isoleren deursponning  | Alg. bestuurslid | Gereed/Afgedaan
| 35/18 | Up-to-date laten maken van de “oude” asbest houdende tuinen lijst en tuinders adviseren dit af te voeren. | Alg. bestuurslid | Loopt
| 37/18 | Aanmaken aandachtborden t.b.v. activiteiten bv. Stekjesmarkt, open dag etc. | Alg. bestuurslid | Loopt
| 38/18 | Herstellen/Schilderen bord VTV Tuindorp en Winkeltje | Dhr. Jumpertz | Loopt
| 39/18 | Uitdiepen waterput dompelpomp | Alg. bestuurslid | Loopt
| 40/18 | Aanmaken drempel in bureau secretaris | Alg. bestuurslid | Loopt 

 

 

 

 

 |   | Nieuwe actiepunten |   |  

 | 41/18 | Archief opschonen | Voorzitter/Secretaris | Loopt

 

WIST U DAT:

 

-          De website vtvtuindorp.com online is en dat u informatie/foto’s kan aanleveren bij de beheerder edzoons@gmail.com .

-          De rubriek “humor” is komen te vervallen omdat er leden zijn welke zich hieraan storen.

-          2019 het jaar van het varken is.
 Het varken is het twaalfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

-          De terugverdientijd van de investering m.b.t. de zonnepanelen 5 – 6 jaar bedraagt.
 Dat deze investering na  25 jaar een besparing oplevert van € 31.934,23 (berekening Taylor).

 

 

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,
 
 

Rob van Eis
 Voorzitter