Nieuwsbrief 9


Beste leden,                                                                                                                     
 
 
Door het besluit om niet meer te pompen kwamen de sloten droog te staan. Wat voor de één een voordeel is, is voor de ander een nadeel. Hierbij doel ik op de diersoorten welke afhankelijk zijn van een beetje water in de sloot. Wij zijn van mening dat de kikkers zich wel redden en de visjes (nieuwe) wel weer terug keren als de sloten weer gevuld zijn. Het bestuur heeft hiertoe besloten om de tuinders in de gelegenheid te stellen de sloot eens goed schoon te maken. Het juiste moment om, met beide benen en een schep in de hand, in de sloot te gaan staan. Nog niet iedereen is er zich van bewust dat het onderhoud van de aangrenzende sloot bij de tuinder hoort, vandaar dat ik nog even een “brandbrief” heb verstuurd.
Ik wil de tuinders bedanken welke hier gehoor aan hebben gegeven en de andere tuinders welke nog niet in de gelegenheid zijn geweest om hun sloot te schonen vragen om hier nog wat aandacht aan te besteden. Een sloot is net als een slagader, als hij ergens verstopt raakt functioneert het één en ander niet meer. De sloot is ons gezamenlijk belang. Ik reken op U.
 
Afgelopen periode zijn er weer enige brieven naar tuinders gestuurd met de vraag om wat meer aandacht aan de tuin te besteden. Ook zijn er enkele gesprekken gevoerd tussen tuinder en bestuur. Deze gesprekken zijn in goed overleg gehouden en met duidelijke afspraken afgesloten. Ook heeft het bestuur ingezonden brieven/mail ontvangen. Deze zijn in goed overleg met tuinder beantwoord. Helaas hebben wij een ingezonden mail gemist en daarvoor excuses aangeboden. Wij danken de tuinders voor hun begrip en voorgenomen verbeteringen.
 
Uit het ledenbestand blijkt dat wij nog niet van alle leden een e-mail adres hebben. Wij begrijpen dat er leden zijn welke geen computer hebben, maar doen een oproep aan de leden welke dit wel hebben en waarvan nog geen e-mail bekend is. E-mail is een snelle en goedkope manier van communiceren en scheelt de vereniging kosten. Het bestuur is op de hoogte van de wetgeving betreffende AVG waardoor uw gegevens discreet behandeld worden. U kunt uw e-mail adres sturen naar vtv.tuindorp@gmail.com .
 
De onderhoudsploeg gaat steeds meer “smoel” krijgen. Leden kunnen altijd meedoen en zich aanmelden bij Dhr. Zoons. Zo zal via een app. gecommuniceerd worden wanneer en waar er wat moet gebeuren.
 
Zo is er begonnen met schilderwerk aan onze gebouwen en is er afgelopen zaterdag o.a. een groot stuk beplanting aangepakt. Tevens is mestplaats-4 aangepakt en krijgt de parkeerplaats bij het spoor langzamerhand ook weer al zijn parkeerplekken terug door al het dumpafval te verwijderen en er weer wat moois van te maken. Alle vrijwilligers bedankt.
 
Tijdens de herfst vallen er steeds meer bladeren van de bomen. Wij hebben de gemeente gevraagd om de Prof. van Tillweg wat vaker op te nemen in hun veegroute met de borstelwagen. Binnen één week na de melding is de veegwagen langs geweest.
 
Op 11-10-18 heeft het bestuur een vergadering bijgewoond met de andere tuinverenigingen in Den Helder, welke gehouden werd in het verenigingsgebouw van ATV Texelstroom. Dit om ons voor te bereiden op het nader te bepalen gesprek met de gemeente (samen sterk). 
 
Het initiatief “gezamenlijk eten op de woensdag”, wat enige tijd geleden genomen is door de dames van de kantine, is een groot succes. U kunt zich gedurende de week inschrijven op de lijst in de kantine. Het smaakt lekker, ruikt lekker, is gezellig en bevordert de saamhorigheid. Dames bedankt.
 
Dat H&O ophoudt te bestaan is jammer, maar door de inspanning van één van onze leden heeft dit ons twee mooie bankjes opgeleverd welke door vrijwilligers zijn geplaatst.
 
Het bestuur wil eenieder welke nog asbest op zijn tuin heeft, adviseren dit te verwijderen. Als hier straks iets mee misgaat is een groot stuk van ons complex besmet. Hier zitten wij niet op te wachten als vereniging. Kijk even op internet hoe u asbest dient af te voeren. In nieuwsbrief-7 is hier ook informatie over verstrekt. Indien u niet beschikt over internet is één van onze algemene bestuursleden altijd bereid u te adviseren.
 
 
Verwelkomen wij onze nieuwe tuinder:
Tuin 50, Mevr. L. Koopman
 

Beknopt verslag 9e bestuursvergadering 06-11-2018 

aanvang 19.30 uur in verenigingsgebouw:
 
 
 
Aanwezig: Voorzitter, secretaris, ad-interim penningsmeester, 2 commissarissen.
 
 
Tijdens vergadering:
·        Voorbereidingen Jaarvergadering besproken, helaas nog geen informatie ontvangen van het administratiekantoor.
·        Bestuur heeft uitnodiging ontvangen voor receptie 100 jarig bestaan VTV Razende Bol.
·        Aantal m2 tuinen gecontroleerd cf. Excel bestand. Gebleken dat een aantal tuinen al jarenlang verkeerd gemuteerd staan. Alg. bestuurslid gaat deze tuinen controleren en met tuinder opnemen.
·        Afhandeling opgezegde tuinen besproken.
·        Onderzoeken of “gezamenlijk eten op de woensdag” in aanmerking komt voor aanvraag subsidie. Secretaris gaat nogmaals informeren.
·        Interne taken bestuursleden besproken.
·        Excel bestand getoond waarop vastgelegd is wie en wanneer een brief heeft ontvangen. Hierdoor is bewaken van de voortgang overzichtelijk.
·        Besproken dat het buitenschilderwerk even stil ligt en onderhoudsploeg zich concentreert op andere werkzaamheden waaronder sloten en bomen.
·        Besloten dat er geen takken en ander tuinafval gedumpt mag worden in de takkensingel nabij tuinen 34 en 35. Deze takkensingels zijn te hoog en te breed geworden en vallen om. Hier zullen waarschuwingsborden geplaatst worden.
·        Langdurig geluidsoverlast van aggregaten, radio’s etc. besproken. Daar waar nodig zal bestuur tuinders aanspreken.
·        Beleid inzake hygiëne pluimvee besproken.
·        Opbrengst  zonnepanelen is via ander app te monitoren PV-master app werkt niet meer. Nu SEMS-portaal inloggen met vtv.tuindorp@gmail.com en Zonnepaneel1 als WW. Opgewekt 2290KWu, opgeleverd 457,60 euro en 2,28 ton co2 bespaard.
·        Actiepunten doorgenomen, actiepunten 31/18, 34/18 en 36/18 afgedaan, deze punten zijn gereed en/of uitgevoerd. Actiepunten 37/18, 38/18, 39/18 en 40/18 zijn nieuw.


Lopende actiepunten:


| Nr. | Onderwerp | actienemer | status
| 02/18 | Wachtwoorden veranderen (wordt aan gewerkt) | Alg. bestuurslid Dhr. Zoons | Loopt
| 13/18 | Controleren Statuten en HHR op gedateerde data
(afgesproken dat dit ruim op tijd gereed is voor de ALV, bekend gesteld wordt en ter stemming aangeboden op de ALV) | Voorzitter | Loopt
| 14/18 | Inventariseren onderhoud gebouwen en apparatuur (Inmiddels begonnen met schilderwerk door vrijwilligers en leden onderhoudsploeg) | Dhr. Zoons /onderhoudsploeg | Loopt
| 20/18 | Repareren deur kweektuin (begonnen met reparatie uitvoeren) | Dhr. M. Bakker | Loopt
| 25/18 | Vervangen CV Ketel Bestuur gaat nieuwe ketel bestellen. | Dhr. Jumpertz | Loopt
| 26/18 | Probleemboom tuin 177 (staat schuin tegen huisje aan (Boom ingekort, onderzoeken hoe restant ingekort kan worden). | Bestuur | Loopt
| 28/18 | Isoleren deursponning berghok (wordt meegenomen met punt 14/18) | Alg. bestuurslid | Loopt
| 31/18 | Paal plaatsen bij oprit VTV Tuindorp waar op een eenvoudige manier activiteiten bekend gesteld kunnen worden bv. STEKJESMARKT of OPEN DAG etc.(Reeds geplaatst). | Alg. bestuurslid | Afgedaan
| 35/18 | Up-to-date laten maken van de “oude” asbest houdende tuinen lijst en tuinders adviseren dit af te voeren. | Alg. bestuurslid | Loopt
 
|   | Nieuwe actiepunten |   |  
| 37/18 | Aanmaken aandachtborden t.b.v. activiteiten bv. Stekjesmarkt, open dag etc. | Alg. bestuurslid | Loopt
| 38/18 | Herstellen/Schilderen bord VTV Tuindorp en Winkeltje | Dhr. Jumpertz | Loopt
| 39/18 | Uitdiepen waterput dompelpomp | Alg. bestuurslid | Loopt
| 40/18 | Aanmaken drempel in bureau secretaris | Alg. bestuurslid | Loopt